MAXNET Design studio (INFORMATION TECHNOLGIES AND SYSTEMS, multimedia presentations, graphic design, branding, website promotion, custom programming and designe for your website).

250 LS

 • Interesants m?jaslapas dizains
 • 1-2 valodas
 • 1-5 lapas
 • iesp?ja redi??t un papildin?t saturu
 • Kontaktu un sazi?as forma
 • SEO (Google optimiz?cija)

Pas?t?t !

550 LS

 • Unik?ls m?jaslapas dizains
 • 1-3 valodas
 • Neierobeots lapu daudzums
 • iesp?ja redi??t un papildin?t saturu
 • Kontaktu un sazi?as forma
 • SEO (Google optimiz?cija)
 • Web lapas apmekl?jumu statistika
 • Banneru lauki
 • Att?lu galerijas modulis
 • Neierobeots sada?u, apaksada?u daudzums
 • iesp?ja redi??t, dz?st un papildin?t sada?as
 • Vair?ku l?me?u izv?lne

Pas?t?t !

850 LS

 • Unik?ls, dinamisks dizains
 • 1-5 valodas
 • Neierobeots lapu daudzums,
 • iesp?ja redi??t un papildin?t saturu
 • Kontaktu un sazi?as forma
 • SEO (Google optimiz?cija)
 • Web lapas apmekl?jumu statistika
 • Banneru sist?ma
 • Att?lu galerijas modulis
 • Neierobeots sada?u, apaksada?u daudzums
 • iesp?ja redi??t, dz?st un papildin?t sada?as
 • Vair?ku l?me?u izv?lne
 • iesp?ja pievienot papildus izv?lni
 • iesp?ja pievienot jaunumu moduli
 • Jaut?jumu atbilu modulis
 • Att?lu prezent?cijas un slaidovi...
 • Produktu un pakalpojumu katalogs
 • vai Iestr?d?ts interneta veikals

Pas?t?t !


Cilv?kiem ir j?run? - Jaut?jiet, viss ir iesp?jams!
MAXNET - Interesants m?jaslapu dizains un satura vad?bas sist?mas - CMS. Att?lu un CD prezent?cijas, slaidovi. Interneta veikali, Produktu katalogi. SEO, Google optimiz?cija.